Nuorisotyö on tiivistettynä ja hyvin yksinkertaistettuna työtä, jolla halutaan tukea lasten ja nuorten kasvua ja siinä samalla ehkäistä ongelmia. Nuorisotyöllä tuetaan sosiaalisia taitoja usein ryhmässä, mutta myös yksilönä. Opetellaan kaveritaitoja. Niitä taitoja millä pärjää elämässä missä eletään ja kasvetaan yhdessä muiden kanssa. Nuorisotyöllä voi olla valtava merkitys itsetunnon kehittymiselle, omien vahvuuksien löytämiselle ja sille, että hyväksyy itsensä juuri sellaisena kuin on. Nuorisotyöntekijät ohjaavat harrastusten pariin, jos niille on tarve ja tietävät sen, että kaikki pojat eivät halua pelata jääkiekkoa ja kaikki tytöt tanssia balettia. He ymmärtävät myös sen, että kaikki eivät koe olevansa sitä miltä päältäpäin näyttävät.
Nuorisotyötä tekevät nuorisotyön ammattilaiset eli nuorisonohjaajat tai nuorisotyöntekijät kaupungin nuorisotiloissa, seurakunnissa ja eri järjestöissä. Järjestöesimerkkinä Aseman Lapset. Kaikki nuoret eivät kaipaa nuorisotiloille, mutta väitän että jokainen lapsi, varhaisnuori ja nuori voi hyötyä nuorisotyöstä.

Nuorisotyö perustuu nuorisotyöntekijöiden ja nuorten kohtaamiselle missä tahansa nuoret ovat. Espoossa, kuten useissa muissakin kaupungissa ja kunnissa nuorisonohjaajat jalkautuvat nuorten pariin kaduille ja kauppakeskuksiin ja kohtaavat heitä siellä.


Ei ole salaisuus, että oppilashuollon resurssit ovat varsin pienet oppilasmääriin nähden ja priorisointia on varmasti pakko tehdä. Näkisin mielelläni nuorisotyöntekijöitä myös kouluissa oppilashuollon rinnalla. On lapsia ja nuoria ketkä eivät välttämättä ole kuraattorin tai psykologin tarpeessa, vaan he hyötyisivät nimenomaan nuorisotyöstä. Nuorisotiloilla he eivät välttämättä käy, mutta koulusta heidät tavoittaa. Esimerkiksi Vantaalla kouluissa tehtävän nuorisotyön arvo on tunnistettu ja sitä toteutetaan. Tässä asiassa Espoo voisi ottaa mallia naapurikaupungista.

Next Post
Topics
No topics.

Loading Conversation