Sekä nykyisen työni, aiemman pestini, että ystävien kokemusten kautta olen tuskaillut niiden nuorten puolesta, jotka asuvat alueella missä on tarjolla turhan vähän nuorten palveluita. Tietysti taajamissa on enemmän palveluita kuin ”maalla”, se on selvä. Kuitenkin on sietämätöntä, ettei Pohjois-Espoon vähäisiin nuorten palveluihin ole reagoitu ajoissa. Siinä vaiheessa kun Kalajärven ja Niipperin alueille on rakennettu hurjasti, olisi pitänyt huomioida se, että niistä tuoreista lapsiperheistä putkahtelee vuosien päästä melkoinen määrä nuoria. Ja ne nuoret tarvitsevat tekemistä.
Tiedän että Pohjois-Espoossa on aktiivisia vanhempia ja esimerkiksi Juvanpuiston koululla on käynnistetty Hyvä näkyviin Pohjois-Espoossa-projekti, joka pyrkii parantamaan alueen lasten ja nuorten hyvinvointia. Yhteisöllisyys on hieno juttu kaikin puolin, mutta sen ei pidä joutua korvaamaan kaupungin palveluita.

Nuorisotyö kuuluu kaupungin tehtäviin ja yksi kuntien peruspalvelu nuorille on tarjota vapaa-ajantoimintaa. Mikä on riittävää, se tulee peilata aina alueen tarpeisiin nähden ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta alueita syrjimättä. Lapset ja nuoret tarvitsevat ympäristön ja yhteisön johon kuulua ja jonka suojissa kasvaa ja opetella sitä miten täällä ollaan ja eletään. Näiden yhteisöjen muodostumista on mielestäni tuettava myös kaupungin taholta ja esimerkiksi nuorisotilat ovat erittäin tärkeitä juuri tämän takia.

Myös Espoo on kovien säästöjen edessä ja nyt on huolehdittava siitä, ettei lasten ja nuorten palveluita leikata. Sillä, jos jollain ehkäistään vielä suurempia kuluja tulevaisuudessa ja on muistettava, että korjaava työ on aina kalliimpaa kuin ennaltaehkäisevä.

Topics
No topics.

Loading Conversation