Blogi

#
Feb 11, 2021, 6:54 PM
Sekä nykyisen työni, aiemman pestini, että ystävien kokemusten kautta olen tuskaillut niiden nuorten puolesta, jotka asuvat alueella missä on tarjolla turhan vähän nuorten palveluita.
#
Jan 23, 2021, 7:18 PM
Nuorisotyö on tiivistettynä ja hyvin yksinkertaistettuna työtä, jolla halutaan tukea lasten ja nuorten kasvua ja siinä samalla ehkäistä ongelmia.